Чөлөөт цаг: хүүхдийн баяр, 2015 оны шинэ жилийн баяр, кинотеатр, музей, 2014